Reservation i kommunfullmäktige

Det går bättre i verkligheten för Vänersborg, om man bara ser till intäkterna under 2011 och jämför med förväntningarna vid budgetbeslutet 2010. Det går mycket sämre för flertalet nämnder, verksamheten visar sig vara underbudgeterad – alla ansträngningar till yttersta sparsamhet till trots lyckas nämnderna inte att komma till ett noll-resultat. Kommunledningen, som utgörs i praktiken av allianspartierna och socialdemokraterna, öppnade plånboken och gav nu till nämnderna en del av anslagen som man höll inne i december 2010. Vänsterpartiet ville se en annan fördelning, vårt avvikande yrkande återges tillsammans med vår reservation i kommunstyrelsens protokoll [§ 247 och sista sidan].

I kommunfullmäktige valde vi att fokusera enbart på ARENA-underskottet, en fråga som belastar barn- och ungdomsnämnden. Här reservationen:

Reservation

Kommunfullmäktige           2011-10-26                        Ärende 3

Tilläggsanslag mot bakgrund av delårsrapport 2011 (Dnr KS 2011/410)

 Vid ärendets beredning i kommunstyrelsen visade sig att de fem partier som utgör kommunledningen i praktiken återigen kom överens om ett gemensamt förslag.

Vänsterpartiets yrkande avvek på flera punkter från majoritetens förslag. Det framgår tydligt i vår reservation som är del av kommunstyrelsens protokoll.

I kommunfullmäktige valde Vänsterpartiet att fokusera på frågan om anslaget till barn- och ungdomsnämnden. Vår kritik mot majoritetens förslag gällde huvudsakligen två delfrågor:

  • Barn- och ungdomsnämnden hanterade vid sammanträdet i september 2011 två ärenden som berörde Arena Vänersborg. För det första begärde nämnden att få tillägg med 6 mkr för att hantera del av driftsunderskottet för 2011, för det andra uttalade nämnden att utredningar skulle startas snarast möjligt – se beslutsprotokollets formuleringar:
  • § 80 BUN-protokollet

– att delårsrapporten under avsnittet Åtgärder kompletteras med följande:

* Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att starta en utredning/ genomlysning över ägandestrukturen av Arena Vänersborg.
* Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att göra en utredning/ genomlysning av användningen av Arena Vänersborg. Utredningen beräknas vara klar våren 2012.

  • §§ 87 och 88 BUN-protokollet

– att ställa sig positiva till att utredning görs i enlighet med motionen, avseende gränssnittet mellan kommunfullmäktige, nämnd och projektstyrelse, samt avseende regelverk för projektering. Övriga områden anser barn- och ungdomsnämnden är tillräckligt utredda. Syftet med den nya utredningen bör vara att inför framtida projekt ha ett tydligt regelverk.

– att en extern konsult anlitas för uppdraget.

– att överlämna nämndens beslut till kommunfullmäktige som yttrande över motion att initiera utredning och granskning om huruvida förtroendevalda, anställda och/ eller anlitade konsulter orsakat Vänersborgs kommun skada i samband med Projekt Arena Vänersborg.

  • Nämndens samtliga ledamöter var eniga i båda besluten. Vänsterpartiet biträdde tilläggsyrkandet eftersom nämnden samtidigt besvarade två motioner på sätt som redovisas i beslutet ovan.
  • Nu visar det sig en månad senare att inte ens kommunstyrelsens ordförande och barn- och ungdomsnämndens ordförande har samma uppfattning om och hur den senare frågan hanteras vidare.

Den andra delfrågan berör tilläggsanslagets storlek – barn- och ungdomsnämnden redovisade att driftunderskottet beräknades till 6 mkr. Vänsterpartiet frågade om majoritetens förslag med 5 mkr betyder att nämnden förväntades bekosta skillnaden genom att ta en miljon kronor från andra anslag. Svaret vi fick kom från förste vice ordföranden i kommunstyrelsen: ”5 mkr är mer än noll”.

Majoriteten gör allt för att förhindra att Arena-skandalen någonsin granskas på ett sätt som vore rimligt med tanke på den enorma ekonomiska och politiska skadeverkning som det olyckliga beslutet från juni 2007 förde med sig.

Lutz Rininsland

Vänsterpartiet                                                            2011-10-31

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.