Bokslut 2010 – ska jag säga JA eller NEJ?

Kommunstyrelsens uppgift är att bereda beslutsförslag för kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen kan visa vägen. Då och då finns det viktiga, tunga beslut där förslaget egentligen inte säger något. Alla kan ställa sig bakom. Men vad är det man ställer sig bakom? Jag publicerar här min reservation som gäller Bokslut 2010. Vad säger kommunens beslutande församling egentligen om allt som hände under ett händelserikt år 2010. Här texten av min reservation:

Reservation

Kommunstyrelsen                2011-04-06

Ärende 4

Beslut om årsredovisning 2010 (Dnr KS 2011/3)

”Kommunfullmäktige beslutar fastställa bokslut och årsredovisning för år 2010.”

Jag tillstyrkte beslutsförslaget – och reserverade mig. Jag vill nämligen svara på frågan: ”Jaha, och vad betyder det? att du beslutar fastställa bokslut och årsredovisning för 2010?”

Denna fråga kommer att riktas till alla ledamöter i kommunfullmäktige som ställer sig bakom beslutsförslaget. Det är en fråga som ställs av våra väljare, det är en fråga som ställs till den som ”har ansvar”.  Det är en sak att vara med om att besluta om en budget som i den bästa av världar ger en fingervisning hur det är tänkt att gå nästa budgetår, det är en annan sak att fastställa att det inte alls blev som det var sagt att det skulle vara.

Revisorernas yttrande är inte offentligt när kommunstyrelsen bereder beslutsförslaget kring bokslutet, deras eventuella synpunkter är således inte kända. Därmed blir det varje enskild ledamot i kommunstyrelsen som har till uppgift att svara på de centrala frågorna:

  • ”Fastställer” du att siffrorna är korrekt framräknade eller ställer du dig bakom den verklighet som beskrivs i årsredovisningen?
  • Tycker du att det är i sin ordning att ”kommunens resultat är 31 Mkr bättre än budget” samtidigt som pilarna på sidorna med ”målavstämningen” allt som oftast pekar neråt?
  • Vill du inte se att de positiva orden tenderar att bli superlativ på sidorna med rubriken ”Finansiell analys” samtidigt som redovisningen i delen ”Nämndernas verksamhetsberättelser” kan sammanfattas så här: ”Vi överlevde!”

Kommunstyrelsens avgående ordförande säger i sitt slutord: ”Med årsredovisningen för 2010 sätter vi punkt för ett mycket händelserikt år för Vänersborgs kommun.”

I kommunhusets sessionssal sitter jag bredvid Lars-Göran Ljunggren när kommunfullmäktige fattar sitt beslut om bokslut och årsredovisning för år 2010. Vi delar inte uppfattning på en rad punkter i årsredovisningen:

  • Jag anser att skolverksamhetens resultat under 2010 har fortsatt att ge våra elever än sämre förutsättningar att lyckas med sin utbildning, Ljunggren skriver inte om det utan nämner endast ”skollokaler”.
  • Ljunggren skriver att ”arbetslösheten” har gjort ”situationen särskilt bekymmersam för våra ungdomar” – jag motsatte mig när 1,3 Mkr av ett riktat statsbidrag togs från ungdomarna och användes för att förbättra kommunens årsresultat.
  • Ljunggren talar om glädjande utveckling på den regionala arbetsmarknaden som inger framtidstro, jag oroas över tanken vad ett hotande misslyckande av SAAB betyder för vår kommun.
  • Visst är det bra att kommunen bygger energieffektiva äldreboenden, men istället för att ytterligare notera en ”Sverigebäst” borde det sägas att klagomålen över personalnedskärningar i äldreomsorgen har sin grund i kommunens jakt efter positiva finansiella resultat.
  • Om jag ska beskriva år 2010, finns ordet ”Arena” självfallet med. Politikern som säger sig ha tagit ”ansvar” nämner inte ordet ”Arena” i sin sammanfattning,

Ovanstående är mitt personliga sätt att beskriva vad min röst i ärendet ”Beslut om årsredovisning 2010” betyder.

Jag har inte kunnat se felaktigheter i underlaget, siffrorna är till synes korrekta. Jag fascineras av det enorma arbete som ekonomistaben lägger ner för att ge oss politiker detta underlag. Här har vi möjlighet att läsa om hela kommunens verksamhet och att begripa oss på detta myller av beslut som fattas på så många olika nivåer under ett år. För detta förtjänar ekonomistaben beröm och vår tacksamhet.

Visserligen tycker jag att förskolan och grundskolan skulle ha redovisats även för den nämnd som hade ansvaret under första halvåret och inte bara av utskottet som knappt hade tid och ork och kunskap att prata ”skola” utan mest av allt ville bromsa fortsatt stigande utgifter för Arenan och drömma om eventuella intäktsökningar.

Jag tycker också att underlaget, som kommunfullmäktige har att ta ställning till, ger en god beskrivning av det som är nödvändigt i det fortsatta politisk-ekonomiska arbetet:

Flera års nedskärningar i förskolan, skolan och i den sociala omsorgen måste vändas, budgetarbetet för 2012 måste präglas av insikten att vi måste vända utvecklingen. En kommun som vill behålla sina medborgare och vara attraktiv för nyinflyttning måste hålla ordning på den grundläggande verksamheten.

Lutz Rininsland                                                                                2011-04-11

Vänsterpartiet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.