Inte nu, först 2014 …

Det blir tillräckligt mycket annat under hösten. Finns ingen anledning att skynda på. Men 2014 måste vi avgöra hur vi vill ha det. Carema har bedrivit verksamhet i Brålanda under avtalstiden fem år, är nu inne i den första av två möjliga förlängningsperioder om två år.  Den andra och sista förlängningen om ytterligare två år ska socialnämnden fatta beslut om 2014.

Det gäller Carema, det gäller det arbete som görs lokalt i Brålanda.

Det gäller inte Attendo, det gäller inte Aleris. Men nu är det augusti 2013, vem vet vad som står i våra utvärderingar av entreprenaden som Carema driver i Brålanda under tiden som kommer. Att det behövdes en ordentlig uppryckning från Carema också lokalt har inte fallit i glömskan.

Jag samlar vidare på underlag för att hålla mig ajour. Idag tillfogar jag en nyhetsartikel från gårdagens di.se och en debattartikel från dagens  Expressen. Dessa två hamnar i samma ”pärm” där det redan finns en programförklaring.