Visst bryr vi oss …

Vår lokalförening har medlemsmöte en gång per månad – minst. Vår fullmäktigegrupp samlar alla förtroendevalda i öppna möten också varje månad. Det är välbesökta och tämligen långa möten. Frågorna är många, det är en stor debattlust som präglar våra träffar.

Vid nästan varje möte upplever vi att vi inte har svaren. Det är så mycket i vår kommun som förhandlas i slutna sammanträdesrum i kretsen av ett fåtal utvalda. Ingen tvekan, att hålla Vänsterpartiet utanför alla presidier var nog en genomtänkt handling av de andra partierna. Båda blocken M, FP och KD å ena och S med C å andra sidan visste nog vad de ville när de ”röstade in varandra”.

Hur som helst, det finns en fråga som i våra egna möten seglar upp som en av ”de stora framtidsfrågorna” för kommunen: Vad vill vi med vårt centrum? Planeras ett helhetsgrepp eller ska det även fortsättningsvis plottras?

Vi bestämde oss att skriva en interpellation som borde få ett svar vid fullmäktiges sammanträde den 23 april. Förhoppningsvis kan det bli en bra debatt. Kulturaxeln, bibliotekets framtid, aulans användning, en sammanhållen  placering för olika kulturaktiviteter och ungdomarnas önskemål om möteslokaler är viktiga frågor och berör många.