Ska vi ha kommunpolitiker som skämmer ut sig?

Nästa vecka onsdag 4 december har kommunstyrelsen sitt sista sammanträde för i år. Jag vill inte drista mig att peka ut något ärende som mera angeläget än andra, Jag vill dock rikta uppmärksamhet på punkt 11 på ärendelistan: Samråd gällande fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön (FÖP).

Vad är samråd? Början av någonting eller slutpunkt? Det första, så här är det:  Samrådet innebär att kommunens nämnder, externa myndigheter, organisationer och allmänhet inbjuds att komma med synpunkter på förslaget. Dessa kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och ställning tas till vilka ändringar som ska göras. Därefter ställs den fördjupade översiktsplanen ut för granskning innan den kan antas.

Underlaget som skall ”gå ut på samråd” är på mer  än tvåhundra sidor. Kommunstyrelsen fick utskicket sex dagar innan sammanträdet, ingen hinner läsa på ordentligt under begränsad tid. Sedan är det inte heller samma sak, att läsa och att ta till sig det man läser.

Det blev övertydligt vid gårdagens fullmäktige. Partikamrat Stefan Kärvling ställde en rad frågor i ärendet kring ”Detaljplan för tomten Galeasen 1”. Frågorna hade till stor del sin bakgrund i underlagets text. Några frågor ställdes med hänvisning till att det saknades ett besked i förslaget till detaljplanen.

Vad hände? Talare efter talare gick fram till talarstolen för att uttrycka sin belåtenhet över förslaget, det är bra att det byggs, det är bra att det händer något, det lockar folk att vilja bosätta sig i Vänersborg, naturskön, vattennära, kan bli Sveriges bästa, osv. Några passade på att klandra Vänsterpartiet för att vi bara säger ”nej till allt”. Den som vill kan i efterhand avlyssna hela debatten på denna punkt 10 på ärendelistan.

Nyss skövlades skogen på Östra Mariedal. När kommunfullmäktige tidigare under hösten tittade på frågan om skogen skulle bevaras eller försvinna, då var det liknande plattityder som ledamöterna anförde från talarstolen. Det är bra att det byggs … Det är bra för att då flyttar folk till Vänersborg.

Tillbaka till FÖP – kommunstyrelsen kommer att skicka ut underlaget på samråd. Kommunens nämnder, externa myndigheter, organisationer och allmänhet skall få tillfälle att yttra sig. Underlaget förtjänar att man tar sig tid, läser, begrundar, ifrågasätter, läser om för andra eller tredje gången. Här finns en plan, en tanke, många tankar, att vår kommun kan ta sig i kragen, bestämma sig för en utveckling inte bara för dagen, utan för kommande generationer som ska kunna bo och trivas här. 

Kom fram med tankar, med förslag, med invändningar, med samtycke – hjälp till att denna plan blir ett dokument så väl genomarbetad att det får tillräckligt vikt för att ingen hädanefter kan vifta bort slutsatserna. Låt argumenten för en hållbar utveckling blir så stark att ingen politiker i Vänersborg längre vågar att skämma ut sig.

Visst finns det plats för olika uppfattningar. Men debatten måste föras seriöst, inte med floskler och i förhoppningen röstar jag med ”de andra” så ”blir nog allt bra, eller hur”.

Här ett citat från den inledande texten; ”Vi står idag inför en avgörande framtid. Över tid har människan byggt upp ett ohållbart samhälle som påverkar såväl miljö och klimat som människor negativt. För att vända den negativa trenden som pågått under lång tid så måste ett hållbarhetsarbete aktivt integreras som tar hänsyn till framtida generationer, naturen och dess resurser.

Det finns gott om tid fram till årsskiftet och även därefter att studera underlaget, min förhoppning är att detta dokument engagerar många. Kom ihåg: ”allmänhet inbjuds att komma med synpunkter”.