Förvånas jag?

Nej, verkligen inte, jag förvånas inte särskilt ofta nuförtiden.

Det kom ett mail från kommunhuset:

Demokratiberedningens sammanträde den 23 september är inställt pga få ärenden.  Det blir heller inget presidium idag 9 september. (Mailet kom på uppdrag av ordföranden Peter Göthblad, FP.)

Demokratiberedningen ordnade en medborgardialog, i början av juni. Den dialogen ordnades med anledning av kommunfullmäktiges beslut från november 2012:

”Kommunfullmäktige beslutar att, med beaktande av intentionerna i motionen, ge Demokratiberedningen i uppdrag att under 2013 utforma och genomföra ett tillfälle där medborgarna får möta och ställa frågor till representanter från de partier i Kommunfullmäktige och att det sedan tas ställning till om det bör bli ett återkommande inslag i Vänersborgs kommun och därmed är motionen besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del. ”

Jag vet att M och FP yrkade avslag på motionen. Men Demokratiberedningen har väl ett uppdrag, eller hur? Det finns mer för demokratiberedningen att göra, men visst, då förutsätter det en annan inställning till vilken roll beredningen egentligen borde ha. Kväva debatten, föra en låtsas-debatt och låtsas-tillvaro, eller vad är det frågan om, Peter Göthblad?