En rimlig begäran från vuxenutbildningen

Kommunerna kompenserades av staten 2020 och 2021 för extra kostnader till följd av Coronapandemin. Vänersborgs kommun tackade för ett rekordöverskott 2020 och ”lade in pengarna i resultatet”. Tanken är att den fyllda kassakistan skall minska lånebehovet för ett antal större investeringsobjekt. Även 2021 kommer överskottet att vara betydande.

Det går dock inte att blunda för hur läget är i några verksamheter. Kunskapsförbundet Väst har ansvar för vuxenutbildningen för invånarna i medlemskommunerna Trollhättan och Vänersborg.

Ordföranden i direktionen, där förtroendevalda från båda kommuner finns, vänder sig nu med en brådskande skrivelse till kommunledningarna. Fram till september har direktionen inget sammanträde, därför lämnas begäran ”på delegation”: Kunskapsförbundet Väst översänder begäran om extra medel till Vuxenutbildningen till medlemskommunerna med äskande om sammanlagt 2 100 000 kronor.

Det vore nog bra om beskedet att bevilja äskandet lämnas omgående, planeringen görs löpande nu inför hösten. Och det finns hopp om att det blir så. I minnesanteckningar från överläggningar i mitten av maj noterades: ”Gällande vuxenutbildningen skall denna hanteras i särskild ordning. Förbundsdirektören tar upp frågan om huruvida det kan finnas en möjlighet för förbundet att äska 1-2 Mkr för vuxenutbildningen. Medlemskommunerna ställde sig positiva till detta under förutsättning att tjänsteskrivelsen tydligt klargör hur eventuella extra pengar till vuxenutbildningen skall användas.

Här några citat ur tjänsteskrivelsen:

Under stora delar av 2020 och 2021 har vuxenutbildningen i Kunskapsförbundet Väst bedrivits på distans för alla elever, med bara några få undantag.

Undervisningen har i det stora hela gått över förväntan, men inom alla skolformer har grupper av elever och enskilda elever påverkats negativt av situationen under pandemin. För att kompensera den utbildningsskuld som effekterna av pandemin har medfört behövs särskilda insatser göras med start under sommaren och hösten 2021. Det är dels generella åtgärder för de olika skolformerna, dels individuellt stöd till enskilda elever.

Sedan följer beskrivningar av nödvändiga insatser för sfi, grundläggande vuxenutbildning, gymnasiala kurser, yrkesvux, förstärkt elevstöd, utökad uppsökande verksamhet och studiehall med individuellt stöd.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.