Fria läroböcker välkomnas

I december avrundade fullmäktiges ordförande en interpellationsdebatt med en uppmaning att hålla sig till det ”som gäller Vänersborg” och inte att tala för mycket om vad riksdag och regering har för sig. Med min interpellationsfråga till socialnämndens ordförande ville jag få ett klart besked att det statliga tilläggsbidraget används i enlighet med syftet. Det är inte första gången jag upplevde det som märkligt att vilja ignorera betydelsen av statliga beslut för utformningen av kommunal verksamhet.

När riksdagens ledamöter efter tre ”lediga” veckor återvänder till riksdagens kammare, börjar nästa etapp på ”årshjulet”. I november och december fattades beslut kring regeringens budgetförslag. Först bestämdes ramarna för samtliga 27 utgiftsområden, därefter spikades hur dessa anslag skulle finfördelas inom varje område. Dessa beslut gäller nu för 2020 och kan först få en mindre justering när regeringens vårändringsbudget för 2020 läggs i april.

Nu är det annat ”finlire” som väntar ledamöterna. Under den ”Allmänna motionstiden” hade det skrivits 3314 motioner. Enkel matematik, i runda tal tio motioner per ledamot. Men genomsnittet säger inget, enskilda ledamöter hade satt sitt namn på femtio och fler motioner. Och motionerna anmäldes förstås också i flera olika ”viktklasser”: partimotioner, kommittémotioner, flerpartimotioner, enskilda motioner.

Ingen motion avgörs direkt i kammaren, alla motioner behandlas först av något eller några utskott. Motioner innehåller oftast fler än ett yrkande. Och varje yrkande hänvisas till något utskott, vilket gör att en och samma motion hamnar för avgörande i riksdagen vid flertal tillfällen.

Känns komplicerat, jobbigt, svårt att följa?

Inte alls, för det finns trollformler som gör det hela enkelt. Som den här: ”Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden om …. med hänvisning till gällande bestämmelser, pågående arbeten och vidtagna åtgärder.”

Riksdagen samlas onsdag 15 januari klockan 09:00 för att debattera fyra betänkanden från tre olika utskott. Senare under dagen fattas beslut.

Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU8 med titeln Förskolan inleds med en sammanfattning:

”Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden om förskolan med hänvisning till gällande bestämmelser, pågående arbeten och vidtagna åtgärder. Motionerna tar upp frågor om bl.a. kvalitet och förutsättningar i förskolan, språkfrågor, rätten till förskola samt annan pedagogisk verksamhet. I betänkandet finns 16 reservationer (M, SD, C, V, L) och fem särskilda yttranden (M, SD, C, KD, L). Behandlade förslag: Cirka 60 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2019/20.”

Detta betänkande ÄR en gratis lärobok för alla med intresse för förskolans utveckling, i synnerhet för alla som i kommunerna nästan varje månad har att fatta beslut som rör förskolan, personalen, barnen, barnens föräldrar, och förskolans ekonomi.

För varje delavsnitt i betänkandet (Kvalitet i förskolan, Förskolans miljö och lokaler, Tillsyn, Språkfrågor, Rätt till förskolan, Annan pedagogisk verksamhet) redovisas först samtliga motioner som tillhör avsnittet, därefter följer ”Bakgrund och gällande rätt” (rena rama uppslagsverket!!) innan utskottets ställningstagande avslutar.

Motionerna berör frågor som har varit synnerligen aktuella i vår kommun, jag tänker på ”öppethållande av förskolan” där vårdnadshavare jobbar på obekväm arbetstid, och också på frågan om vilket språk som egentligen talas i den ”pedagogiska verksamheten”.

Daniel Riazat, V, är inte tillfreds med beskedet att det finns ett bra regelverk för ”öppethållande”, han reserverar sig. Det gör Riazat också på flera andra punkter, där han står för den uppfattning som Vänsterpartiet driver.

Ingen partikamrat till Mats Wiking, S, Trollhättan, reserverar sig till förmån för det andra yrkandet i Wikings motion 2019/20:1840. Ledamöterna från S nöjer sig med beskedet att den frågan finns med i en utredning vars resultat läggs fram den 31 januari 2020.

I slutet på betänkandet finns en förteckning över samtliga behandlade förslag, alltså alla relevanta frågor på temat ”Förskolan” med utgångspunkt i yrkanden från den allmänna motionstiden.

Mina partivänner Stefan Kärvling och Magnus Lilja, som företräder Vänsterpartiet i barn- och utbildningsnämnden, får ta uppslagsboken för vad den är – gratis läromedel. Själv inväntar jag andra utskottsbetänkanden. De kommer, ett efter ett under veckorna och månaderna framöver. Och jag avser att förkovra mig, för visst är det så att mycket gäller Vänersborg, fast det inte uttryckligen står något om Vänersborg.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.