Kommunstyrelsen beslöt igår att bevilja ett förlusttäckningsbidrag med 924 000 kronor för Fyrstads Flygplatsbolaget AB.

Liknande beslut fattas varje år. Kommunen följer ingångna avtal.

Den som inte är införstådd med att en miljon behöver lämnas som kommunens bidrag till att verksamheten överhuvudtaget kan fortsätta, behöver initiera en omprövning av avtalet.

Ärendet beskrev jag i ett tidigare inlägg på bloggen.

Nu följer jag upp med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Jag räknar med att min fråga besvaras i fullmäktige 27 november.