Ärligt talat, jag vet inte varför tre kommunalråd enas kring denna märkliga motivering: ”På grund av bristande förtroende och att vi inte delar synen på hur ledarskap ska bedrivas i Vänersborgs kommun så upphör din tjänst som kommundirektör…

Min uppfattning är att det är politikernas uppgift att ansvara för ledarskap och att kommundirektören var satt att som högste ansvarige tjänsteman förvalta det politiska uppdraget. ”Hur ledarskap ska bedrivas?” Vad menas egentligen?

Så sent som i november, i budgetarbetet inför 2019, beslutades: ”Kommundirektören ges i uppdrag att genomlysa verksamheten för att skapa en effektivare och mer rationell förvaltningsorganisation.” Kommundirektör Pascal Tshibanda upphandlade externt konsultstöd. Kommunstyrelsen avsatte 450 tkr genom beslut i början av maj 2019. Där beslutades också: ”Slutdatum ska dock vara senast den 1 november 2019.” 

Vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen den 27 augusti påbörjade konsulterna sitt uppdrag. Nu blir det plötsligt en mycket annorlunda infallsvinkel som konsulterna har att hantera.

Handlade det i själva verket om tvivel på kommundirektörens kompetens att utföra sitt arbete? Jag dristar mig att påminna om ett talesätt: Man skall inte kasta sten när man sitter i glashus!. Det är andra gången med endast några få års mellanrum som kommunledningen sparkar den högste förvaltningschefen. Utan att tala klarspråk med vad som anses vara anledningen till ett sådant uppseendeväckande beslut.