I flödet av nyhetsbrev och sammanställningar av diverse debattartiklar är det lätt att gå vilse. Ofta stannar det vid en blick på ingressen och en snabb titt ”vem som” är författaren. Många rubriker lockar, andra gör det enkelt att hoppa över.

Och så kommer plötsligt den där artikeln, det inlägget som känns som: Javisst, så är det, på rätt spår, varför har det inte beskrivits tidigare – eller har jag bara missat?

Debattsidan i DN igår: ”Krav och disciplin i skolan riskerar driva unga till gäng”. Jag reagerade mot rubriken. Lägg av, ännu en simpel förklaring och en överdriven formulering. Men det finns andra formuleringar som väcker intresset: ”elevmotiverande arbetssätt”, ”obalans mellan teoretisk kunskap och praktisk tillämpning”, ”känslomässigt starka lärhändelser” och värde­skapande lärande.

Redan i tidningens text i den digitala versionen finns åtskilliga länkar, men jag sökte vidare och upptäckte flera hemsidor och bloggar som jag skrev in på min lista över ”2do-läsa”.

Så t ex VÄRDESKAPANDE LÄRANDE och VALUE CREATION PEDAGOGY.