Vid senaste fullmäktigemötet behandlades min interpellation till byggnadsnämndens ordförande. Jag efterlyste att handlingar inför nämndens möten skulle vara offentliga.

Byggnadsnämndens ordförande svarade genom att läsa upp en tjänsteskrivelse.

I debatten lovade jag att återkomma med en motion.