Väntetiden var visserligen rätt så lång, men vid första genomläsningen synes resultatet vara väl värt tålamodet.

Den 11 januari kom Januariavtalet, rubriken var: ”Utkast till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna”.

Senare kom termen fyrpartiuppgörelsen eller 73-punktsuppgörelsen. I texterna från riksdagens olika utskott, i betänkandena alltså, används nu formuleringen ”den sakpolitiska överenskommelse som slöts i januari 2019 mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet”.

Och så skriver man om punkt 14 här och punkt 23 där och …

Det är ingen rolig läsning, verkligen inte. För allt som samlar en majoritet i utskotten får senare bifall i kammaren.

Vänsterpartiet skriver reservationer på löpande band. Men det som saknades var helheten, hur vårt partis agerande i enskilda frågor hänger ihop.

Och så kom det vi visste skulle komma: ”Vänsterpartiets 73 punkter för jämlikhet”. Stort tack! Det känns superbra!