Snart är allt i bästa ordning igen – Gunnar Lidell (M) lyssnade och ändrade sig, nu är han överens igen med S och C.

Socialdemokraterna hade bekymmer med att bestämma vem som först skulle gå upp i talarstolen men …

Beslutet

… det löste man galant efter överläggningar under en kortare paus. Det blev gruppledaren Bengt Larson. Han bröt socialdemokraternas tystnad och berättade en bit in på den fjärde kvällstimmen att det hade blivit ett fel vid nomineringen för en ersättarplats i en av våra nämnder och så föreslog han en ändring i beslutsförslaget vilket godkändes av fullmäktige.

Det fanns också andra ärenden på dagordningen som vållade debatt där det kunde ha varit av intresse att höra hur Socialdemokraterna ”vill ha det”, men det dröjde till punkt 14 ”Övriga ärenden” innan det var dags för Bengt Larson.