För ett ögonblick trodde jag att det skulle hända! Ett avtal mellan kommunen och IFK Vänersborg om den framtida hyressättningen i Arenan skulle bli klart. Men jag var för snabbt, nu gäller nya tag igen, läs själv.