Självfallet inte, socialnämndens knappa majoritetsbeslut har skapat en situation där oro och ovisshet kommer att råda. Majoriteten har uttalat att man nu förväntar sig att verksamheten till punkt och prick överensstämmer med det som står i avtalet. Hur kommer majoriteten att agera om så inte blir fallet?

Reservationen i ärendet undertecknas av Marianne Ramm och mig själv. Du kan öppna och läsa reservationen om du klickar här.