Skall på onsdagförmiddag till kommunhuset där de tre nämnder [barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och socialnämnden] får en avrapportering för ”Modellområde Vänersborg”.

Arbetet pågår under ytterligare ett år till, men såklart skall arbetssättet för lång tid framöver sätta sin präglas av den grundläggande tanken: att samarbeta ger synergieffekter, barn och ungdomar får en bättre chans att utvecklas. SKL (Sveriges kommuner och landsting) har många projekt på gång, detta projekt är sannerligen ett viktigt försök att sprida goda tankar och att stimulare till vettiga insatser på många håll i många kommuner. Lär av varandra, tänk framåt.