Kostnad för bredband i vissa fall

Jag kan tyvärr inte finnas plats när socialnämnden har sitt sista sammanträde innan sommaruppehållet. Därför lämnar jag redan nu på måndag in motionen som jag nämnde i kommunfullmäktige när gymnasienämnden beviljades anslag till ”bärbara datorer för elever i årskurs 1”. Återigen en motion där jag inte kan se annat än att det blir bifall till mitt yrkande. Snart är tiden ett minne blott där Vänsterpartiets motioner utdömdes med stor regelbundenhet, det spelade ingen roll vad som framfördes i våra motioner. Känns bra!

Här motionen:

Motion

till Socialnämnden i Vänersborg angående

Bevilja kostnaden för Internet-uppkoppling i vissa fall.

Hjulet behöver inte uppfinnas två gånger. Att ”planka” en annan kommuns handlingar och riktlinjer bör i vissa fall ursäktas.

Här ett avsnitt ur dokumentet ”Förslag riktlinjer ekonomiskt bistånd” från Botkyrka kommun där min partikamrat Mats Einarsson är ordförande i socialnämnden:

Bredband

Skolungdomar i Botkyrka kommun erbjuds elevdator. För dessa elever kan kostnad för bredbandsanslutning beviljas med lägsta paketpris för Internetanslutning. Biståndet beviljas endast till hushåll med skolungdomar. Gemensamma hushållskostnader ökas med kostnaden för bredband.

Själv blev jag uppmärksam på denna fråga genom en notis i tidningen Dagens Samhälle där det rapporterades från socialnämnden i Lund. Det visade sig att ett initiativ från partikamrater där ”kom av sig” när förvaltningen hann före. [Jag sänder som filer till vår förvaltningssekreterare Sylvia Forsström underlaget jag erhöll från socialförvaltningen i Lund.]

Vänersborgs kommunfullmäktige beslutade 2011-06-22 att elever i årskurs 1 med början vid läsårets start i augusti 2011 skall utrustas med bärbara datorer.

I anslutning till kommunfullmäktiges beslut framför jag nu önskemålet att socialnämnden genom ett tillägg i sina riktlinjer för försörjningsstöd beviljar ”kostnaden för bredbandsanslutning” till familjer som har haft långvarigt försörjningsstöd [sex månader eller mer] och där det finns ungdomar i gymnasieåldern i familjen.

Jag yrkar

att socialnämnden beslutar att ändra sina riktlinjer för försörjningsstöd i enlighet  med det som anförs i motionen.

Lutz Rininsland

Vänsterpartiet                                                             2011-06-27