Länsstyrelsens absurda besked: kolonistugorna ska bort!

Igår kom beskedet. Och självfallet ska länsstyrelsen inte anklagas för något man inte har sagt. Allt som gjordes var att upphäva någon annans beslut. Förlåt alltså!

Låt oss ta det från början. 1982 kom ett arrendeavtal där Vänersborgs kommun upplät mark nedanför Gropbron, längs Karls grav, vid sidan om Quality. Sedan 1982 har det funnits ett område med ett tjugotal kolonistugor och tillhörande mark för att odla grönsaker.

För cirka fem år sedan började det talas om att kolonistugorna måste bort. Det var då när tre större lägenhetshus byggdes bakom Quality. Jag bad om svar på en enkel fråga och kommunens planarkitekter var hur tydliga som helst: Nej, det var otänkbart att någon byggherre kunde komma och begära att stugorna skulle bort, för att ingen från sin dyrköpta bostadsrätt besvärades av att behöva stå på sin balkong och titta ut över ”plottret”.

I kommunfullmäktige debatterade jag kolonistugornas vara eller icke-vara med Benny Augustsson, som då var samhällsbyggnadsnämndens ordförande innan han blev kommunstyrelsens ordförande. Hans besked var alltid: Beklagar, men vi måste följa lagarna. Arrendeavtalet var uppsagt och skulle avslutas 2021.

Efter många turer ansökte styrelsen för Vänersborgs koloniträdgårdars centralförening hos Vänersborgs kommuns byggnadsnämnd om strandskyddsdispens. Och mycket överraskande fick man gehör, inte blott hos enskilda ledamöter, utan av en enhällig nämnd.

Enligt regelverket måste ett beslut om beviljad strandskyddsdispens alltid prövas hos länsstyrelsen. Illvilliga tungor påstod att det var det man visste i byggnadsnämnden – och att man hoppades kunna slippa Svarte Petter. ”Vi har sagt ja, vi har inte sagt nej, skyll inte på oss.

Naturavdelningen hos länsstyrelsen fick underlaget i december 2019, beslutade i januari att ”ta upp ärendet till överprövning” och den 29 maj kom beskedet: ”Länsstyrelsen beslutar att upphäva byggnadsnämndens i Vänersborgs kommuns beslut”.

Jag bifogar hela beslutet och var och en kan göra sin egen tolkning.

Här mina tankar:

  • Ingen som helst tvekan, beslutet visar att det finns god kunskap om samtliga paragrafer i samtliga relevanta lagtexter.
  • Jag saknar en rad där det står: Ja, vi känner oss säkra att lagstiftaren har haft i åtanke att just den här frågan måste regleras med paragrafer, sunt förnuft får inte lov att ta plats i dylika avgöranden.
  • Jag drunknar i texten och uppfattar delvis inte vad som menas med t ex: ”Länsstyrelsen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med förbuden i strandskyddet.”
  • Området är utpekat som ett riksintresse för friluftsliv och kulturmiljövård”. Nämen! Vårt turistbolag tipsar om ”Femtio upplevelser – upplev ditt närområde i sommar”. Någon som tror att det blir 51 tips, när kolonistugorna väl har rivits? Nu när hela området äntligen har gjorts tillgängligt för allmänheten igen.
  • ”Friluftsliv” – självfallet finns det valfrihet! och här handlar det om ett tjugotal familjer, troligen många med en adress i någon lägenhet i stan utan tillgång till egen trädgård, som har valt friluftslivet med att komma ut till sin plätt och peta i jorden och ta en fika tillsammans med andra i det gröna.
  • Raden ”Länsstyrelsen har haft tillgång till kommunens handlingar i ärendet” förklarar inte vilka och hur många handlingar det är frågan om. Samtliga av kommunens handlingar har gått ut på att avsluta arrendet, med ett undantag, det överraskande beslutet i byggnadsnämnden.

Förresten, alldeles intill, på andra sidan cykelvägen pågår nu försäljningen av bostadsrätter, skapliga hus med åtta våningar, snart med fri utsikt på båtarna som går genom Karls grav.