North Carolina – 1963 och 2019

Någon gång berör nyheter djupt, väcker minnen.

Donald Trump talade i Greenville, North Carolina. ”Trump-supportrar skanderade: ”Skicka tillbaka henne”.

1963 var jag utbytesstudent i Winston-Salem, North Carolina. Från Freie Universität Berlin hade jag kommit till Wake Forest College [nu Wake Forest University]. Lämnade studierna i företagsekonomi och bytte till Political Science.

På halva vägen mellan Winston-Salem och Greenville ligger Raleigh, huvudstaden i delstaten N.C.

Lördagen 22 november 1963 var jag med tre amerikanska studenter på vägen till Raleigh, vi hade fått löfte att träffa medarbetare till guvernören under 15 minuter. Vårt ärende: Vi skulle lägga fram våra synpunkter om ”The Speaker Ban Law” och plädera för att lagen inte skulle verkställas på colleges och universiteten i delstaten.

Flera hundra andra studenter från Wake Forest hade också kommit till Raleigh. Det gällde en match på eftermiddagen i ACC: American football mot N.C. State University.

Matchen spelades.

Vårt samtal med vice-guvernören blev inte av. Någon timme innan dess hade John F Kennedy skjutits till döds i Texas. Det var kaos i regeringsbyggnaden i Raleigh.

Vi åkte hem. På campus var det redan i gång och växte när Wake Forest hade förlorat matchen. Det tågades med sydstaternas flagga, det skanderades då också: ”At last, they got that s.o.b.”

Jag var kvar till maj 1965, jag lärde mig mycket innan jag återvände till Berlin.

Det fanns en tid där jag trodde att ”det var över”. Det är det inte.