Lucköppning – tar det slut efter 24?

Det har varit spännande veckor, nu blir det nog längre pauser igen.

Politologerna, en givande blogg, jag gläder mig nästan varje gång jag klickar mig dit.

Det har sin enkla förklaring. 9 juli 1970 utfärdades examensbeviset, Diplom-Politologe, som idag rätt översatt är Masterexamen i Politologi.

Jag började i Berlin vid Freie Universiät i Westberlin april 1961, någon månad innan muren byggdes, lämnade efter någon termin företagsekonomin till andra, bytte i samband med ett längre uppehåll i London och studietiden därefter i USA till ”political science” och blev klar fem år senare. Studentrörelsen andra hälften av sextiotalet hade tagit en hel del tid i anspråk.

14 juli 1970 kom jag till Sverige – och stannade. Den akademiska examen var ett papper blott, alla försök att förklara ”Politische Wissenschaft”, science politique, political science var förgäves. ”Statskunskap” – ungefär som – då blev det lite bättre. Men vad hjälpte det? Jag skrev in mig några höstmånader på Kursverksamheten i Göteborg för att lära mig svenska, i övrigt blev det två år på golvet på SKF.

När jag sökte till utbildningen för SYO-konsulenter 1973, underkändes mina betyg. Tio år vid icke-svenska universitet ansågs inte motsvara 20 poäng beteendevetenskapliga studier. Kungl. Maj:t godkände min överklagan, men jag fick vänta ett år till nästa kursstart, ett år som jag tillbringade som nattportier.

1982 hittade jag tillbaka till politisk aktivitet, till den stillsamma kommunala vardagen i fullmäktige, i socialnämnden och senare i kommunstyrelsen.

Långt senare, först efter millenniumskiftet, började termerna politologi och politologer göra sig kända.

Klart, jag trivs med mig själv när jag klickar på bloggen Politologerna som nu har funnits några år. Och i adventstider kommer höjdpunkten med en lucka varje dag.  Härliga texter, givande rapporter, finfina utredningar, nyttiga referenser, och vilka litteraturlistor!

Några smakprov, några av mina favoritluckor:

Lucka #22: Ålder och politisk representation så in i Norden 

Lucka #18: Hur omfattande är diskrimineringen mot utrikesfödda och vilka möjligheter finns att minska den? 

Lucka #17: Vem svarar på frågor om de viktigaste samhällsproblemen? 

Lucka #15: Så reformerar vi det svenska valsystemet 

Lucka #6: Vad betyder egentligen ”varken bra eller dåligt”?

Nu är luckorna öppnade. Och om en vecka börjar nästa årtionde. Jag gissar att bloggen fortsätter. Och jag själv tänker också göra det, även om jag från lucka #22 fick lära mig att jag hunnit fram till ytterkanten av den högsta ålderskategorin. So what?