Det börjar ta sig …

När jag kom till Sverige sommaren 1970 fanns inte mer än salt, vit- och svartpeppar i svenskarnas kryddhyllor – jag brukar skämta om detta.

Inte på skämt utan på allvar kan jag däremot konstatera en annan och för mig mycket glädjande sak: Idag behöver jag inte längre förklara min akademiska examen: ”Diplom-Politologe”. Jag fick mitt examensbevis från Otto-Suhr-Institutet vid Freie Universität i Berlin den 9 Juli 1970, fem dagar senare kom jag till Sverige med allt jag ägde. Jag visste inte då att jag skulle stanna för gott, men så blev det. Studietiden från 1961-1963 i Berlin med ”Betriebswirtschaftslehre” (företagsekonomi), ”Political Science” 1963-1965 vid Wake Forest, Winston-Salem, N.C., USA och de avslutande åren 1965-1970 med ”Politologi” åter vid FU Berlin var inte värda fem öre, när jag 1973 sökte en plats på utbildningen för studie- och yrkesvägledningen i Sverige. ”Minst 20 poäng” i beteendevetenskapliga studier skulle jag behövt redovisa. Det ansågs inte har funnits med bland mina underlag som jag åberopade. (Jag överklagade med framgång hos ”regeringen” och gick den ett-åriga utbildningen året därefter i Malmö, vilket i sin tur resulterade i att jag blev SYV vid Birger Sjöberggymnasiet mellan 1975 och 2008.)

I början försökte jag svara på frågan vilken examen jag hade. ”Politologi”, ”Political Science”, ”Science Politique”- ”jasså, statskunskap har du läst” blev kommentaren.

Kryddhyllorna fylldes genom åren, basilikan och mozzarella upptäcktes i Sverige – och 2013 kom ”Politologerrna” till. Yes, det finns nu en blogg som bär namnet ”Politologerna”. Känns bra, känns som en senkommen men rättvis rättelse – nu blir det enkelt att förklara. Synd bara att ingen längre frågar mig.

Jag läser ”bloggar” i största allmänhet, men vissa ger ”mer” än andra och det förvånar nog ingen att just denna blogg tillhör mina ”favoriter”. För mig har ju alltså sedan början (jag kom till fullmäktige första gången 1982) funnits ett ”måste”: Att vara påläst, att veta vad jag talar om, att känna till bakgrunden för alla beslut jag är med om att fatta. Min utbildning i botten gav mig grunden att stå på när jag kom in i kommunalpolitiken, bloggar som den nämnda ger mig underlaget att fortsätta och att tycka även idag att det är rätt att hålla mig kvar i politiken. Det finns fortfarande uppgifter, egentligen fler än någonsin tidigare.

P.S.: Politolog: synonym till statsvetare, person som vetenskapligt studerar politik.