Det satt långt inne

Jag erkänner att jag en gång för länge sedan verkligen ville medverka till att bevara Öxnereds station. Efter allehanda motgångar kom jag av mig. Det kändes länge vemodigt.

Men det finns krafter som aldrig slutade kämpa och tro …

Härligt, stort GRATTIS !

Skrivelsen med det förlösande budskap:

Efter avslutat möte med verksamhetsområdet Planering har Trafikverket nu enats om att inte sälja byggnaden, vilket betyder att vi inte heller är intresserade av detaljplaneändring för markanvändandet. Sofia Sundholm kommer under 2021 vidta åtgärder för den yttre standarden för byggnaderna. Vi tänker att Hembygdsföreningen, Västarvet eller kommunen vill kanske nyttja byggnaderna i framtiden för utställningar/museiverksamhet , café eller kanske kan man återställa något från de gångna tiderna som kan visas. Det ligger i ett fint område med intressant miljö för diverse tänkbara alternativ, nu när Trafikverket går på linjen att behålla byggnaderna och inte driva varken rivning eller försäljning vidare. Återkoppla gärna med ev. dialog framgent för att se hur vi alla parter kan samarbeta och hjälpas åt för bästa scenario i Öxnered.
Trevlig helg
Med vänliga hälsningar,
Caroline Holmgren
Fastighetsavvecklare/Byggnadsförvaltare
HR, Fastighetsavdelningen