Vänsterpartiets riktlinjer för den ekonomiska politiken

Vänsterpartiet har denna mandatperiod en annorlunda roll i riksdagen och gentemot regeringen. Ulla Andersson, partiets förhandlare, rönte under den gångna mandatperioden en rad framgångar med mängder av överenskommelser med regeringen. Det blev dock stopp vid frågor som rörde behov av grundläggande förändringar.

Förbättringar för enskilda människor och grupper har fått stor uppskattning. Några finns med på 73-punkts-listan i januariavtalet där C och L har begärt att reformerna tas bort igen. Det återstår att se hur aktiv regeringen kommer att vara med att vilja uppfylla eftergifterna till C och L.

Vänsterpartiet kommer steg för steg att gå fram i den förändrade parlamentariska situationen. Nu förekommer inte förhandlingar, nu är det rätt tidpunkt att markera centrala positioner och formulera principerna på de stora politiska områdena.

Idag finns i DN på debattsidan en artikel som är skriven av Ulla Andersson: ”Bara Vänsterpartiet vill minska det växande inkomstgapet

Ulla Andersson skriver att följande principer och förslag bör styra den ekonomiska politiken:

  • Klimatomställningen måste synas tydligt i den ekonomiska politiken.
  • Det behövs ett nytt skattesystem som omfördelar från hög- till låginkomsttagare.
  • Kapitalinkomster, stora förmögenheter, arv och höga inkomster ska beskattas mer än i dag.
  • Det behövs systematiska och långsiktiga satsningar på förbättrade löner och arbetsvillkor inom vård och omsorg.
  • Vi måste kraftsamla kring bostadsbristen.
  • Sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen ska stärkas.
  • Skatteutjämningssystemet ska ses över.

Debattartikeln avslutas med texten: ”Vänsterpartiet tar till skillnad från övriga partier de ständigt växande inkomstskillnaderna på största allvar. Vi tror fortfarande på den svenska modellen med ekonomisk jämlikhet som en central princip. Vi var en gång i tiden världens mest jämlika land. Låt oss sikta på att bli det igen.”

Här ett inlägg på Vänsterpartiets centrala hemsida.