Nej, det går inte att blogga

Jag föddes 1941 i Leipzig. Först 1947 flyttade vi till Ulm.

Bilder från Idlib påminner om Leipzig och Ulm. Visst var jag ett litet barn, visst kan några ”minnen” vara mindre från mitt eget minne och mer från det jag senare förstod att jag upplevde under bombningen av Leipzig 1943, 1944 och 1945.

Men många barn som bärs av sina föräldrar från Idlib fram till taggtråden som markerar gränsen mellan Turkiet och Grekland, många av dessa barn kommer också först senare att fullt ut förstå vad som hände.

Det finns mycket att skriva om, mycket om det vardagliga här i Vänersborg. Men det får anstå till senare.

Christina Höj Larsen, mitt partis talesperson i frågor om asylrätten, ställer idag en skriftlig fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Enligt riksdagens regelverk skall ett skriftligt svar komma senast onsdag 11 mars.

EU:s respekt för asylrätten

Nyligen beslutade den turkiska regeringen att den inte längre kommer att följa sin del av det skamliga avtal som Turkiet och EU ingick för snart fyra år sedan och stoppa människor på flykt från att ta sig till Europa via Turkiet. Under söndagen den 1 mars meddelade den grekiska regeringen att den som svar inte kommer att ta emot några asylansökningar under den kommande månaden. Den grekiske premiärministern motiverar beslutet med att de ska höja ”nivån av avskräckning till ett max” vid landets gränser för att stoppa flyktingar.

Dagen efter sköts den första asylsökande från Syrien ihjäl av grekisk gränspolis. Var det detta den grekiske premiärministern menade med att höja ”nivån av avskräckning till ett max”?

Det som händer vid EU:s yttre gräns är hela unionens ansvar. När ett medlemsland kränker asylrätten och begår övergrepp på detta sätt sker det i hela unionens namn. Det är hela EU:s ansvar.

Vänsterpartiet anser att Sverige och övriga EU måste markera mot den grekiska regeringens agerande och samtidigt ge stöd för drägliga levnadsvillkor i de grekiska flyktinglägren. EU måste stå upp för asylrätten och dess andemening. I stället för avtal med auktoritära regimer som Turkiets krävs verkligt ansvarstagande från samtliga EU:s medlemsländer i mottagande och omfördelning av människor på flykt.

Mot denna bakgrund vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka initiativ avser ministern att ta för att säkerställa att Grekland respekterar asylrätten och asylsökandes mänskliga rättigheter samt tar emot asylansökningar i stället för att höja ”nivån av avskräckning till ett max”?

Christina Höj Larsen, Vänsterpartiet            2020-03-03