Allt som alltid?

Två månader har gått. 10 mars sista gruppmöte med Vänsterpartiets förtroendevalda, 11 mars med tåg på kvällen till Dals-Ed, där vi skämtade med Jonas Sjöstedt att signalerna om att kongressen skulle ställas in också förde med sig att han inte kunde avgå som partiordförande. Sedan dess ”distans”, inga möten där vi ”träffas på riktigt”, inget …

Fortsätt läsa Allt som alltid?

Osalig till max

Vilken dag, känns pyton, minst sagt. Fullmäktige i kväll – behövde anmäla förhinder, 70+ eller närmare 80- som följer alla goda råd och rekommendationer. Var en hel ärenden där båda partikamrat Stefan Kärvling och jag hade velat framföra Vänsterpartiets och våra tankar. Vet ej hur aktiva våra två representanter avser att vara ikväll, det finns …

Fortsätt läsa Osalig till max

Försöker fortfarande att finna mig tillrätta

Självklart att det kändes lite extra när utskicket inför nästa veckans fullmäktige kom. Inte att det var nya eller okända handlingar, nej, jag visste ju sedan 25 mars (kommunstyrelsen) vad  som skulle finnas med på ärendelistan. Bortsett från revisorernas yttrande om årsredovisningen 2019 och några enstaka kompletteringar i andra ärenden hade jag redan läst allt. …

Fortsätt läsa Försöker fortfarande att finna mig tillrätta

Två motioner – bifall och avslag

Kommunstyrelsen bereder i morgon ett antal ärenden inför kommunfullmäktiges sammanträde 15 april. Vänsterpartiet hade endast två av åtta förtroendevalda på plats vid fullmäktiges sammanträde 18 mars. Beslutet som gör det möjligt att ​deltaga ”på distans” ​gäller inte än, varför det också kommer att saknas flera av partiets representanter i morgon. En punkt på dagordningen är …

Fortsätt läsa Två motioner – bifall och avslag

Onödigt och förargligt

Det kom ett brev till kommunhuset med önskan om att brevet överlämnades till ledamöter i socialnämnden och kommunstyrelsen. Brevet inleds: ”Föreningarna i Funktionsrätt Vänersborg önskar att kommunen tar upp frågan om färdtjänst igen och omprövar sitt beslut om att färdtjänst ska beställas senast en dag före önskad resa. Detta är alltså ingen överklagan utan en …

Fortsätt läsa Onödigt och förargligt

Tunga underlag inför politiska beslut

Socialnämnden tisdag, Kunskapsförbundets direktion tisdag och kommunstyrelsen onsdag. Samtliga underlag borde finnas framme, men på kommunens digitala ​anslagstavla saknas fortfarande underlaget till kommunstyrelsens sammanträde. Med stor spänning inväntas ”Budgetberedningens förslag till anvisningar inför budget 2021”. Det är ju inte hela beredningens förslag, det handlar om ett underlag som ekonomistaben har sammanställt i enlighet med det …

Fortsätt läsa Tunga underlag inför politiska beslut

Kunskapsförbundets elever

Det behövdes inte att någon betonade detta extra. Det framkom under hela dagen, under förbundets kvalitetsstämma igår, att allt kretsar kring eleverna.  Räknar jag rätt så var det sjunde stämman, minns jag rätt så har jag funnits på plats alla gånger. Det går en röd tråd genom en sådan dag. Den här gången inte pretentiös, …

Fortsätt läsa Kunskapsförbundets elever

”Komvux måste bli ett kraftfullare verktyg”

Dagens Nyheter publicerade en debattartikel av utbildningsministern Anna Ekström: ”Komvux ändras för att stärka integration och kompetens”. Pressmeddelandet på regeringens hemsida innehåller samma budskap, rubriken där är: ”Utvecklat komvux ska stärka kompetensförsörjningen”. Jag studsade ​till​ över den inledande meningen: ”​Nu har regeringen fattat beslut om förslag till ny lagstiftning för att stärka den kommunala vuxenutbildningen …

Fortsätt läsa ”Komvux måste bli ett kraftfullare verktyg”