Svårt att fullt ut förstå

Arbetsförmedlingen mäktar inte med. Beskedet kom i måndags mitt på dagen i P1 Sveriges Radio. Arbetsförmedlingen får drygt 10 miljarder kronor över på sina anslag i år, enligt en ny bedömning. Myndigheten vill nu vara mer fri att till exempel flytta pengar mellan olika anslagsposter som a-kassa och aktivitetsstöd. ”Det har varit väldigt många fler …

Fortsätt läsa Svårt att fullt ut förstå

Tillbaka på plats i socialnämnden

Sommarpausen är förbi, första sammanträdet med kommunfullmäktige först om fyra veckor. Gott om tid att läsa in alla underlag, redan igår bestämde kommunstyrelsen vilka ärenden och vilka beslutsförslag som skulle landa i fullmäktige. Och eftersom kommunstyrelsen inte har något möte under hela september, så bör knappt något ärende tillkomma. Direktionen i Kunskapsförbundet träffas 14 september, …

Fortsätt läsa Tillbaka på plats i socialnämnden

Punkt 18 – vad sjutton gäller nu?

Januariavtalets punkt 18 hade rubriken Arbetsförmedlingen reformeras i grunden. Från början fanns en sista mening ”Förändringen av Arbetsförmedlingen ska vara fullt genomförd under 2021!” Denna sista mening omgavs dock av en parentes – och senare blev det klarlagt att 2021 nog kunde bli 2022. Januariavtalet är borta och gäller inte längre. Var och en av de fyra …

Fortsätt läsa Punkt 18 – vad sjutton gäller nu?

Arbetsförmedlingen i fritt fall

På tisdag eftermiddag besvaras en rad interpellationer i riksdagen. Lena Hallengren är först ut, inte mindre än 13 covid-19 relaterade frågor skall debatteras. Ann Linde hinner med ett svar i en interpellation med annat spörsmål innan Amanda Lind besvarar 3 covid-19-frågor. Eva Nordmark är sist ut med 4 interpellationssvar, ingen gäller covid-19. Själv väntar jag …

Fortsätt läsa Arbetsförmedlingen i fritt fall

Långtidsarbetslösheten berör oss alla

När arbetsmarknadsminister Eva Nordmark för ungefär ett år sedan försökte glida ur Ali Esbatis grepp i en interpellationsdebatt i riksdagen, skrev jag några rader till Ali. Vänsterpartiets ledamot i arbetsmarknadsutskottet är den som tydligast avslöjar att januariöverenskommelsens punkt 18 ”Arbetsförmedlingen reformeras i grunden” har tvingat S-regeringen att följa Centerpartiets Martin Ådahls anvisningar. Den gång skrev jag …

Fortsätt läsa Långtidsarbetslösheten berör oss alla

Falska toner?

Arbetsmarknadspolitiken är en statlig angelägenhet, eller hur? Lyssnade på arbetsmarknadsminister Eva Nordmark igår.  Borde ha dragit en lättnadens suck! Det gjorde jag inte. På skrivbordet låg socialnämndens text om MRP 2022. Idag ska nämnden meddela sig till budgetberedningen om hur man avser att hantera beskedet från i februari att någon utökning av budgetramen kan det …

Fortsätt läsa Falska toner?

Arbetsförmedlare förmedlar inte längre arbete

Tyvärr tillåts inte att interpellationsdebatter tar plats i kommunfullmäktiges möten. Allt som sker är att frågan och svaret och eventuella repliker bifogas underlaget. Sedan skall fullmäktiges ledamöter ropa ”ja” när ordföranden frågar: ”Kan det bli fullmäktiges beslut?” Förslaget till beslutet lyder: ”Kan interpellationen och svaret samt replikerna läggas till handlingarna?” Så därför ännu en gång: …

Fortsätt läsa Arbetsförmedlare förmedlar inte längre arbete

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan om arbetsförmedlingen

Idag träffades fullmäktiges presidiet och partiernas gruppledarna. Det tillfällige regelverket med en mängd begränsningar för debatten gäller även nu på onsdag. Till april skall vissa förändringar sker. Jag ställde en fråga till socialnämndens ordförande och den andra frågan till kommunstyrelsens ordförande. Frågan om socialnämndens detaljbudget besvarades, jag lämnade ytterligare en replik. Frågan om arbetsförmedlingens förändringar …

Fortsätt läsa Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan om arbetsförmedlingen

Frågar man inte får man inga svar

På onsdag är det fullmäktiges marsmöte. Ordföranden har bett de nio partiernas gruppledare om en träff två dagar innan. Det är nu snart ett år sedan reglementet ändrades och ett flertal tillfälliga regler bestämmer hur fullmäktige under pandemin kan fortsätta att sammanträda. Jag hade gärna velat se att översynen av regelverket skulle skett lite tidigare. …

Fortsätt läsa Frågar man inte får man inga svar

Socialnämnden utmanas

Nästa onsdag möts kommunstyrelsen, på torsdag socialnämnden. Finns många handlingar att läsa och begrunda. Kommunstyrelsen skall ställa sig bakom förslaget till ramanvisningar för det pågående arbetet att ta fram kommunens budget för 2022 och perioden 2022-2024. Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson, S, aviserade för socialnämnden att inga egentliga tillskott kommer att tillskjutas. Socialnämnden föreslås godkänna förvaltningens …

Fortsätt läsa Socialnämnden utmanas